Linkki talvikokoukseen 2022

06.02.2022

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzAxM2Y5M2YtMTBmMi00Mjk5LWI0ZjMtNzFmZGVjOTI1NTIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b67da565-e2fb-4473-b9db-83695070d988%22%2c%22Oid%22%3a%223578744f-5293-4876-b1c6-59c082ac8cd2%22%7d
26.04.2022Testamenttiaseet etsii uutta kotia
18.04.2022Talvikokouksen päätöksiä 20.2.2022
06.02.2022Linkki talvikokoukseen 2022
20.12.2021Kauriskaadot 2021-2022
05.11.2021Hirvijahti 2021
25.08.2021Koirakokeet 2021
08.08.2021Kesäkokous 8.8.2021
01.08.2021Linkki kesäkokoukseen Teamsin kautta
05.05.2021METSÄKAURIIN KEVÄTPUKKIJAHTI 16.5 - 15.6.2021
31.01.2021Vuosikokouspäätöksiä

Siirry arkistoon »