Linkki talvikokoukseen 2022

06.02.2022

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzAxM2Y5M2YtMTBmMi00Mjk5LWI0ZjMtNzFmZGVjOTI1NTIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b67da565-e2fb-4473-b9db-83695070d988%22%2c%22Oid%22%3a%223578744f-5293-4876-b1c6-59c082ac8cd2%22%7d
17.04.2023Testamenttiomaisuuden realisointi III
22.03.2023Testamenttiomaisuuden realisointi II
04.03.2023Testamenttiomaisuuden realisointi
16.02.2023Hieman perustietoa!
13.02.2023Vuosikokous 2023 päätöksiä
21.11.2022Hirvipeijaiset hieno tilaisuus!
19.10.2022Maastovaraus ajokokeeseen 6.12.2022
19.10.2022Hirvikoemaasto varattu 26.10
24.09.2022Hirvikoemaasto 28.9
10.08.2022Kesäkokous 8.8.2022

Siirry arkistoon »